Ce este Cercetășia

Organizaţia Naţională Cercetaşii României, este membră cu drepturi depline a WOMS (Organizaţia Mondială a Mişcării Cercetăşeşti) şi este continuatoarea Asociaţiei Cercetaşii României fondată în România la 1914.

Organizaţia Naţională Cercetaşii României este o organizaţie de tineret apolitică, nereligioasă, deschisă tuturor tinerilor indiferent de etnie, sex, condiţie socială, care respectă legislaţia ţării.

Îndrumătorii, însoţitorii de grup, persoanele care coordonează activitatea, numiţi lideri sau seniori, sunt voluntari cu vârsta de peste 21 de ani care au urmat un stagiu de formare în cercetăşie, şi care de-a lungul anilor au căpătat o mare experienţă în lucrul cu tinerii.

Cercetăşia are un anumit cadru care conţine mai multe elemente şi care este respectat de toate grupurile de cercetaşi.

Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.

Cu alte cuvinte…

Cercetăşia îşi propune să aibă o contribuţie distinctă la educaţia tinerilor, nu să-şi asume întregul proces.

Finalitatea acestui proces este un/o tânăr(ă) capabil(ă) să ia decizii personale, să îşi organizeze viaţa şi să-şi asume consecinţele propriilor decizii, să-şi respecte şi să ducă la bun sfârşit angajamentele; un/o tânăr(ă) care are tăria să-şi trăiască viaţa după valorile particulare şi să susţină cauzele pe care le consideră importante. Cu alte cuvinte un/o tânăr(ă) autorealizat(ă).
Cercetăşia vizează dezvoltarea sentimentului apartenenţei la comunitate şi a preocupării faţă de ceilalţi. Ca cercetaş înveţi să trăieşti cu ceilalţi şi să ai o contribuţie activă la schimbările din comunitatea ta locală, naţională sau internaţională.

O lume cu indivizi împliniţi pe plan personal, spiritual şi social este o lume mai bună. Doar îmbunătăţindu-ne pe noi înşine vom reuşi să facem lumea mai bună.

 

Misiune imposibilă?

Se pune întrebarea: cum, prin ce mijloace poate Cercetăşia să-şi îndeplinească Misiunea? Pe baza unui sistem educativ, numit Metoda Scout. Specificul Metodei este că împuterniceşte pe fiecare individ să devină agentul principal al propriei sale dezvoltări şi cuprinde:

Legea Cercetaşului: Un cod de viaţa individual şi colectiv care are la bază principiile Cercetăşiei. Reprezintă un cadru de referinţa pentru comportamentul de zi cu zi al cercetaşului pe de o parte, şi stabileşte normele comunităţii cercetăşeşti, pe de alta parte.

Promisiunea cercetaşului este angajamentul de a trăi conform Legii Cercetaşului pe care fiecare tânăr îl ia când se alătură Mişcării.

Învăţarea prin acţiune asigură o însuşire activă a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor. În opoziţie cu învăţarea teoretică, învăţarea prin acţiune înseamnă a învăţa din experienţele de zi cu zi şi din oportunităţile de urmărire a pasiunilor.

Sistemul de patrule. Fiecare unitate locală de cercetaşi este organizată în patrule, adică grupuri de 6-8 tineri. Patrulele sunt conduse de unul dintre membri care devine şef de patrulă. Grupul îşi organizează activitatea şi împarte responsabilităţi sub supravegherea liderului adult. Patrulele au drept de participare activă la luarea deciziilor în unitate.

Cadrul simbolic este un set de elemente cu înţeles special. Numele patrulei, uniforma, steagul, ceremoniile, poveştile sunt câteva dintre simbolurile cercetăşeşti. Fiecare grupă de vârstă are un cadru simbolic specific maturităţii şi nevoilor educaţionale. Scopurile acestei metode sunt multiple: dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, identificarea valorilor cercetăşeşti şi stimularea coeziunii şi solidarităţii grupului.

Sistemul de progres personal are menirea de a implica tânărul în propria dezvoltare. Permite fiecărui cercetaş să se autoevalueze şi să devină conştient de ritmul dezvoltării sale. Sistemul de progres foloseşte elemente ale cadrului simbolic corespunzător fiecărei grupe de vârstă.

Natura este cadrul ideal de aplicare al Metodei Scout datorită posibilităţilor de dezvoltare fizică, emoţională, socială şi intelectuală pe care le oferă.

Susţinerea adultă. Adulţii au responsabilitatea de a coordona activităţile, pentru realizarea lor cu succes, să se asigure că aceste activităţi au un impact pozitiv asupra dezvoltării tinerilor implicaţi şi să creeze un cadru de relaţionare adecvat în unitate.
Acestea sunt ideile care stau la baza campurilor, a campaniilor de mediu, a întâlnirilor de unitate, a cămăşii de cercetaş. Ele ne justifica activitatea şi prin prisma lor trebuie înţelese hike-urile, jocurile, salutul de patrulă, insula temerarilor sau proiectele exploratorilor.